Hur skriver man ett avtal?

När jag var 5 år gammal skrev jag mitt första kontrakt. Det var med min far och det var väldigt enkelt. Jag lovade att städa mitt rum en gång i veckan och han lovade då att jag skulle få 5 kronor vid varje tillfälle. Det hade nog knappast varit juridiskt bindande men vi skrev båda under och det kändes väldigt högtidligt. Sen kanske jag inte riktigt höll min del alla gånger, men pappa gav mig alltid min femkrona ändå! 

Lite högre krav idag

När man vill skriva avtal med någon idag, det kan gälla jobb eller tjänster eller vad som ska gälla vid ett affärssamarbete mellan två delägare med olika stor insats och olika mycket jobb i företaget. Det kan gälla vad som helst egentligen, det viktiga är inte vad avtalet handlar om utan att det är vattentätt och att ingen part ska känna sig lurad. Jag brukar använda mig av online avtal, mer info på SveaAvtal.se, och det har fungerat bra för mig.

Ett avtal har man för att förebygga problem

Har man skrivit ett avtal innan problem uppstår så blir de betydligt mycket enklare att möta och hantera. Står det i avtalet att en part måste fråga den andre parten innan en avstyckning av en gård ska ske så finns det ju inga frågetecken. Många tror att ett avtal är för att man inte litar på varandra men det är precis tvärtom! Litar man på varandra så kan man också skriva ett avtal för att få ner det på pränt. 

8 Apr 2022