Kan man bli personlig assistent till anhörig?

En person som har behov av hjälp med grundläggande behov i vardagen, de kan ha rätt att ha personlig assistans. Det kan man få via www.ekensassistans.se till exempel. Sen är det så, att man kan även ha sin mamma eller pappa eller annan nära anhörig som sin personliga assistent. Det innebär att om du har ett barn med en viss nedsättning, så kan du bli personlig assistent åt ditt eget barn. I många fall kan det ge stor trygghet att arbeta som personlig assistent åt anhörig

Idag är det nästan två tredjedelar av alla som får personlig assistans som har eller har haft en anhörig som assistent. Det kan vara en förälder, ett syskon, barn, partner eller annan släkting som blir anhörigassistent.

Det går att få både vårdbidrag och assistansersättning för ditt barn, men inte för samma behov. Försäkringskassan betalar bara ut assistansersättning till personliga assistenter som är över 18 år, däremot finns ingen övre åldersgräns så länge personen kan utföra arbetet med god kvalitet.

Vem kan få personlig assistans?

Det är vissa kriterier som ska uppfyllas. Du ska vara under 65, ha behov av hjälp med dina grundläggande behov samt uppfylla en så kallad personkrets. 

Lagen beskriver dem så här:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.
28 Jul 2021