Viktigt att låta skolbarnen sitta bekvämt

I skolan förr så var det inte så noga med vad för skolmöbler eleverna satt i. De allra flesta bänkar och stolar var alla i samma höjd, utan att tänka på att barn ser ut på olika sätt, är olika långa och har olika behov. Idag är det mer fokus på ergonomi, för arbetsplatser så väl som för skolans klassrum. Det finns idag skolmöbler för moderna klassrum och flexibla undervisningsmiljöer att satsa på. Sedan finns det även traditionella träskolbänkar för en nostalgisk touch i klassrummet.

Ett bra ställe som lagt fokus på skolmöbler som ska vara lämpliga för barn, det är Cadiform. De har även bra möbler för lärare. Både barn och vuxna måste få lov att sitta bekvämt.

Viktigt med bra ergonomi

Något man inte alls tog i beaktning förr, det var ergonomi, vare sig på olika arbetsplatser eller i skolor. Det ledde till att många slet ut sig i förtid. Som tur är så har det kommit mer forskning kring hur ergonomi kan påverka. Därför är det bra att det redan i tidig ålder finns möjligheter att ha bra bänkar och stolar att sitta i då man är på lektioner. 

Höj och sänkbara bänkar är bra att ha, då de går att ställa in för varje elev så att de sitter bra utifrån sin egen längd. Sedan är det även bra med stolar som går att ställa in på olika sätt. Utöver det så är det även bra att satsa på andra ergonomiska hjälpmedel.

15 Mar 2023